Het schoolorgaan van de Rijks HBS was De Kabel. Eigenlijk was De Kabel het nieuwsorgaan van VOKZOS. Leerlingen voerden de redactie, adviezen kwamen dan weer van één van de leraren Nederlands, van Kansen bijvoorbeeld. Hans Goslinga was één van de redacteuren en beschikte ook een perskaart van de Nederlandse School Pers Unieeersteperskaart1967. Hij kon toen nog onmogelijk vermoeden dat hij ooit politiek commentator/verslaggever van Trouw zou worden.

In de Kabel werden regelmatig leuke interviews geplaatst. Onder meer met leraar Nederlands Har Scheepens (zie elders op deze site), de Nederlandse piratenzenders, Johan Cruyff, enzovoort. Advertenties waren er ook. Wat te denken van deze: 

Wie werkten zoal mee aan De Kabel? Dat zullen er in de loop der jaren heel wat zijn geweest, maar onderstaand een colofon

met wat namen:

colofon-jubileumkrant-de-kabel

De Kabel heeft niet altijd zo geheten. Het eerste schoolorgaan werd in het seizoen 1918-1919 uitgegeven als de VOKZOS-courant. Direct al was er pakkend nieuws: VOKZOS kreeg concurrentie van de Alkmaarse HBS-vereniging, die vooral tot doel had de leerlingen te amuseren. Vermaak stond voorop, dit enigszins in tegenstelling tot VOKZOS, die ook Ontwikkeling hoog in haar vaandel had staan. Een ruimer gedachtengoed derhalve. Uiteindelijk werd een jaar later toch vrede gesloten en smolten de twee verenigingen samen. Hierover werd uitgebreid verslag gedaan in het VOKZOS-courantje, dat overigens vooral werd gevuld met opstellen over de prachtige natuur en verslagen over vergaderingen en feesten.

De VOKZOS-courant ging ter ziele in het seizoen 1933-1934. Er kwam een overkoepelend blad, Trait d’Union, orgaan van de Handelsschool, Gymnasium, Kweekschool en de HBS. Boekhouddocent Kostelijk was als leerling in die tijd toen redacteur, die in die tijd er leuk aan verdiende en hiermee zijn vakanties bekostigde.
In 1945 werd weer een schoolkrant opgericht, nu onder de naam De Kabel. Er is weinig bekend over de periode 1945-1959. Daarna begon de Kabel inhoud te krijgen onder de leiding van Ruud Vis.

 

redactie-van-de-kabel-1
De redactie van De Kabel, vele jaren later (2012) met vlnr Pim Donkersloot, Hans Goslinga en Pim Reinders