Te paard naar school

Te paard naar school…….Dat moest toch wel heel lang geleden zijn gebeurd. Negentiende eeuw ongetwijfeld. Dick van Asperen, rector van het Willem Blaeucollege, dook in de geschiedenis van het onderwijs in Alkmaar, met name de Rijks-HBS. En vond dit gegeven

Lees artikel

Het personeel

Het is bijna ondoenlijk alle namen van het onderwijzend personeel van de RHBS in de jaren zestig te noemen. Maar we kunnen een poging wagen. Onderstaande lijst is uiteraard niet compleet, maar vooruit, we hebben wat namen. Deze lijst dateert

Lees artikel