De schoolkrant wordt nieuw leven ingeblazen

 

 

Terugblik van een Kabelredactielid

 

Ruim 60 jaar geleden, aan het einde van de vijftiger jaren, meende een aantal RHBS-leerlingen dat het verschijnen van een schoolkrant node werd gemist. Als ik me het goed herinner was enige jaren daarvoor een toen bestaande schoolkrant door gebrek aan motivatie bij de toenmalige redactie een zachte dood gestorven. Maar er waren inmiddels nieuwe krachten opgestaan en er werd besloten de schoolkrant ‘De Kabel’ nieuw leven in te blazen. Ik meen dat de naam ‘De Kabel’ al in zwang was voor eerder verschenen schoolkranten.

De naam was ontleend aan het onderschrift van de fraaie glas-in-loodbeeltenis in de trapopgang van de hal: ‘De derde streng houdt den kabel’ (Alle goede dingen bestaan in drieën, onder andere een dichtregel van Jacob Cats.).

Of de dadendrang van de nieuwe redactiegroep in balans was met de doelgroepbehoefte was even geen punt van overweging. Er werd heel energiek een plan gemaakt voor het verwerven van de noodzakelijke financiën (sponsorondersteuning/reclames), drukkerij Hofman zorgde voor en zacht prijsje voor de vermenigvuldiging, tekenleraar De Veen maakte een fraaie omslag en de leraren Scheepens en Kansen werden bereid gevonden zitting te nemen in de ‘raad van toezicht’. Enige bemoeienis van hen staat mij overigens niet bij. Het ‘orgaan’ De Kabel verscheen sindsdien met enige regelmaat.

Het blad verscheen in gestencilde vorm. Illustrator Bob van Rossum, een ouderejaarsleerling, moest met grote precisie de tekeningen inkrassen op de stencils. Het typewerk vereiste ook de nodige kunsten, maar de uitvoering bleek heel presentabel te zijn. Bij grotere winkels in de stad werden de broodnodige financiën losgepeuterd. Ik kan me niet herinneren dat de schoolleiding het tijdschrift financieel ondersteunde.

Zoals bij meer van dergelijke blaadjes was het lastig om steeds weer te zorgen voor voldoende artikelen. Veel van de inhoud sproot voort uit de pennen van de redactieleden.

Zo werden bij bekende personen interviews afgenomen. Een van de interviews betrof een gesprek met de bekende oud-leerling en architect-hoogleraar P.H. Tauber die tijdens het gesprek een schets voor een nieuw, groter schoolgebouw aan de Paardenmarkt opdook uit zijn archief.* Naast informatieve artikelen bestond de inhoud uit beschrijvingen van het schoolleven. Een terugkomend item was de rubriek “Wist u dat?”. Die was vooral bedoeld als spot op het gedrag van leraren. De toonzetting daarvan was echter meer dan mild. Met een terugblik vanuit nu kan de inhoud worden getypeerd als enigszins ‘kneuterig’. Maar ja, het waren andere tijden …

 

*In het boek ‘100 jaar Rijks HBS Alkmaar 1867-1967’ schrijft Tauber over de schets: “De perspectief ervan heeft nog verschillende jaren op de schoolkrant “De Schakel” gestaan”.

 

Bij mijn weten is de tekening echter maar een keer afgedrukt bij de tekst van het interview en zal de naam “De Schakel” een vergissing van Tauber zijn.

Wim Buwalda

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.