Leerkrachten…wie kent ze nog?

 

Docentenlijst uit 1967

   
   

Leraren en leraressen in de zestiger jaren

Het is bijna ondoenlijk alle namen van het onderwijzend personeel van de RHBS in de jaren zestig te noemen. Maar we kunnen een poging wagen. Onderstaande lijst dateert van 1967. Die lijst is in een tweede sectie aangevuld met leraren en leraressen die ook in de jaren zestig les hebben gegeven. Die is niet compleet en er zullen mogelijk wat namen nog ontbreken. 

screen-shot-10-30-16-at-06-00-pm-003

 

 

 Drs. A.A. Lucieer (1959)  Rector, natuurkunde
 Drs. J.R. Hut (1942) Conrector, wiskunde, natuurkunde, kosmografie
 B. Verolme (1962) Conrector,  Duits
 J.N. Akkerman (1966) Boekhouden
 W.A. Barten (1946) Wiskunde
 D.R. Bennen (1960) Lichamelijke oefening
 Drs. H.van den Berg (1947) Aardrijkskunde
 N.F, van den Boogaard (1961) Wiskunde
 J.J. van den Born (1956) Engels
 A.C. Brouwer (1966) Aardrijkskunde
 Drs. M. Bruyn-Hundt (1966 Staathuishoudkunde
 Ir. S.W. Duursma (1963)  Scheikunde
 Mr. M.J. van Erp Taalman Kip (1965)  Recht
 Drs. M.P. Francissen (1960) Frans
 J.D.E. Geelkerken (1965) Nederlands
 Drs. C.J. den Hartog (1949) Staatsinrichting
 N. Hoogvorst (1965) Engels
 Ir. J. de Jonge (1967) Natuurkunde
 Ir. R. Kammer (1964) Wiskunde
 D.P. Kansen (1959) Nederlands
Dr. G. van Kleef (1954) Scheikunde
Drs. N.C.M. Kok (1967) Engels
C. van der Kolk (1962) Geschiedenis
Jac Kort (1966) Muziek
Drs. M.A. Kostelijk (1960) Handelswetenschappen, staathuishoudkunde
A.J. Plas (1967) Geschiedenis
E.F. Posthuma (1965) Natuurkunde, wiskunde
J.C. Postma (1940) Frans
Ir. P. Roodhuijzen (1963) Scheikunde
H..J. Scheepens (1942) Nederlands
H.P. Scheepens-Cornelissen (19?) Lichamelijke Oefening
J.J. Schilstra (1954) Engels
E.R. Spaans (1961) Spaans
Drs. W.Th. H. Strikkers (1954) Aardijkskunde, geschiedenis
J. de Veen (1957) Hand- en lijntekenen
W.J. van der Ven (1962) Lichamelijke Oefening
M.S.C. Vis-Hamel ((19?) Nederlands
D.J. van Weers (1967) Plant- en Dierkunde
M.J. Wijn (1962) Duits
Th.M.A. Zaat (1965) Frans
A.J. van Exter-De Groot Administratie
K. de Jong (1939) Technisch onderwijs assistent
K. Poeze (1945) Conciërge A
N. Klijbroek (1965) Conciërge B
F.J. Groenland (1946) Rijksambtenaar F
   
Overig onderwijzend personeel uit de jaren zestig
 
N. Akkerman (1949-1966) Muziek
Mej C. Bakker (1964-1965) Frans
Mej. S.W. Beersma (1969-1962) Duits
Chr. Leegwater (1965-1966) Handelswetensch
drs. F. Meyer (1961-1962) Scheikunde
G.J.Mulder (1962-1966) Nederlands
K. Roeda  (1955-1962) Duits
P. Roodhuijzen  (1963) Scheikunde
J.Th. Distelbrink (1949-1962) Lichamelijke Opvoeding
R.P. Goettsch  (1924-1962) Geschiedenis
mej J. Goosen  (1963-1964) Frans
dr. P. Gootjes  (1952-1965) Handelswetenschappen en Staathuishoudkunde
G.A. van Schaik  (1958-1967) Biologie
A. Smeele (1961-1962) Frans
mevr. A. Slagman-van Lakerveld de Heus (1961-1964) Engels
J.A.F. Soels (1961-1964) Wiskunde
Dr. C.W. F. Spiers  (1964-1965) Natuurkunde
C.J. Struijk  (1921-1962) Duits
mevr. M.S.C. Vis-Hamel  (1963-1964, 1966) Nederlands
mevr. H. Hoffschlag (1961-1962) Nederlands
C. Jonker (1948-1966) Muziek
R. Kammer (1964) Wiskunde
   
Niet opgenomen zijn leerkrachten die ook actief waren in het seizoen 1968-1969 (geen gegevens)  
Indien er meer informatie bekend is, dan wordt het op prijs gesteld indien dit via het contactformulier op deze site wordt gedeeld  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.