Kostelijk: altijd gek van rekenen geweest

,,Ik liep in die tijd alle feesten af en was ook nog penningmeester van VOKZOS.”

 

 

Apart, maar ook wel heel geschikt

In 1960 kwam bij de RHBS ene M.A. Kostelijk in dienst, leraar handelswetenschappen en staathuishoudkunde. Een soms aparte man, maar ook iemand die heel geschikt kon zijn.

bonny-en-clyde-2

Kostelijk werd op de laatste schooldag van de vijfdejaars in 1968 flink onder handen genomen. Zijn snor bleef echter wel bewaard.

Deze Kostelijk was in de jaren dertig leerling op de Rijks HBS. Hij werd redacteur van Trait d’Union, een overkoepelend schoolblad van de Rijks HBS, de Kweekschool, het Gymnasium en de Handelsschool. Kostelijk had op iedere school enkele correspondenten, die de kopij verzamelden. Hij tikte die uit, stencilde met materiaal en gaf het uit voor 50 cent per jaar. Volgens zijn zeggen hield hij er jaarlijks honderd gulden aan over en bleef anderhalve maand weg van het geld. Retourtje Zuid-Frankrijk: 40 gulden…

De Trait d’Union werd in 1938 volgens Kostelijk verkocht aan het landelijk schoolorgaan Kontakt. Een blad dat nog wel op de HBS verscheen, maar in 1940 ter ziele ging.

Kostelijk gaf in 1967 een interview aan de redactie en vertelde hierover: ,,Ik liep in die tijd alle feesten af en was ook nog penningmeester van VOKZOS. In 1938 deed ik eindexamen en ging studeren in Leiden, later Rotterdam, economie.”

De oorlog gooide roet in het eten. Pas in 1947 vervolgde hij zijn studie, deed kandidaatsexamen in 1950 en ging toen als jeugdleider varen bij maatschappij Nederland. Om uiteindelijk te belanden op de HBS in Alkmaar…

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.