Een stukje geschiedenis

 

Wens naar algemene ontwikkeling


De Hogere Burgerschool werd ingevoerd bij de Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 van Johan Rudolph Thorbecke. Deze nieuwe opleiding was bestemd voor dat deel van de burgerij dat geen wetenschappelijke opleiding wenste, maar een brede algemene ontwikkeling en maatschappelijk nuttige kennis.

Jongelieden uit de gezeten burgerij konden daarmee worden voorbereid op ‘hogere’ functies in handel en industrie. Deze praktische vakken betroffen boekhouden, handelskennis, moderne talen, alsmede wis-, natuur- en scheikunde.[2] De HBS moest oorspronkelijk drie jaar duren en was tevens bedoeld als onderbouw van een aantal landbouwscholen. Op enkele plaatsen in het land moest een vijfjarige variant komen ter voorbereiding op de te stichten Polytechnische school in Delft.
In 1864 stichtte het rijk de eerste Rijks Hogere Burgerscholen, diverse gemeenten volgden dit voorbeeld. De eerste Rijks-HBS’en kwamen achtereenvolgens in Groningen, in Roermond, en in Tilburg (alle in 1864). De Eerste Gemeentelijke Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus kwam in Den Haag in 1865. Alkmaar volgde in 1867 met de Rijks Hogere Burgerschool. Dit schoolgebouw werd in 1867 gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect Du Croix.

Was de school in eerste instantie alleen voor jongens, vanaf 1883 werden er ook meisjes toegelaten. Naast de gewone, reguliere lessen kregen de leerlingen gymnastiekles in de vorm van exercitieoefeningen. Deze lessen kregen erg veel aandacht. De jongens moesten ’s morgensvroeg, met een geweer op hun rug, lopend naar Koedijk en weer terug.

Het gebouw zou in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt door de bezetter voor de legering van militairen. Toch moet er ook in de oorlog gewoon les zijn gegeven, blijkens de aanstelling van leraren in de periode 1940-1945.

In 1967 werd besloten tot een nieuw schoolgebouw aan de Hoeverweg. En in dat jaar werd ook besloten tot omzetting in een rijks atheneum en havo vooruitlopend op de Mammoetwet per 1 augustus 1968. De nieuwe school werd betrokken in 1971 met als naam Rijksscholen Gemeenschap Noord-Kennemerland. De oude school aan de Paardenmarkt kwam leeg te staan en raakte steeds meer in verval. Sloop werd overwogen, maar in 1988 werd toch besloten om tot restauratie over te gaan. Nu huist er een advocatenkantoor in het statige pand.

 

(Bronnen: Wikipedia)

Reacties zijn gesloten.